Helgmålsringning Avsnitt 30

Från Ale stenar i Skåne. Prästen Mikael Billemar talar om Kristus som tillvarons ljus, den sol som är starkare än döden.