Bolibompa baby Hej och bolibo!

Draken säger hej och sjunger Hej och bolibo-sången.