Helgmålsringning Avsnitt 26

Från Knäbäckshusens strand i Skåne. Prästen Mikael Billemar talar om den ständigt föränderliga skapelsen.