Forum Fre 11 sep 09:00

09:00: Afrofobi och konkurser inom fotbollen. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 10:00: Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Riksdagen debatterar sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande. Från regeringen deltar försvarsminister Peter Hultqvist (S). Från 8/9. 11:30: Klimat, säkerhet och geopolitik i coronatider. Hur påverkas klimatarbetet av coronapandemin? Och vilka effekter får pandemin på matförsörjning, säkerhetsfrågor och handel? Med Kristina Bergendal, FOI, Anna Karin Hatt, LRF, Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, Lars Appelquist, Löfbergs, m fl. Arrangör: Hagainitiativet, Mistra Geopolitics, Stockholm Environment Institute. Från 25/8. 12:00: Rapport. 12:03: Klimat, säkerhet och geopolitik i coronatider, forts. 13:00: Putinsystemet - starkt eller bräckligt? Ett seminarium om Rysslands framtid, den politiska och ekonomiska utvecklingen, hur coronapandemin har påverkat landet och hållbarheten i Kremls stormaktsambitioner. Med Gudrun Persson, Totalförsvarets forskningsinstitut, Martin Kragh, Utrikespolitiska institutet, m fl. Arrangör: Folk och försvar. Från 19/8. 14:15: Rättsstatsprincipen och utbetalning av EU-medel. I juli i år enades EU:s stats- och regeringschefer om EU:s långtidsbudget 2021-2027 och om ett stort återhämtningspaket. Hur kommer rättsstatsprincipen att påverka villkoren för utbetalningar av EU-medel? Med EU-minister Hans Dahlgren, EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD) samt Johan Hirschfeldt jurist och f.d. president i Svea hovrätt och Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. Från 10/9. 15:45: Politik i bokhyllan: I rättvisans tjänst. DIREKT. Johan Eriksson, som bland annat försvarade Rakhmat Akilov, om livet som advokat och de moraliska dilemman han brottas med. Pontus Mattsson intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.