Forum Fre 4 sep 09:00

09:00: Omstartskommissionens förslag för Sverige. Mitt under coronapandemin tillsattes Omstartskommissionen, en rad experter inom olika samhällsområden. Nu har de lämnat förslag på reformer för en omstart av Sverige. Medverkande: ordförande Klas Eklund, nationalekonomerna Lars Calmfors och Oskar Nordström Skans, Maria Wetterstrand, fd språkrör Miljöpartiet, Cecilia Malström, fd EU-kommissionär, m fl. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 17/8. 11:30: Så kommer 5G påverka samhället. Vikten av telekommunikation har visat sig större än någonsin under pandemin. Vad betyder 5G för utvecklingen? Medverkande: Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister, Haval van Drumpt, vd på Tre och Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna. Arrangör: Framtidsarenan. Från 16/6. 12:00: Rapport. 12:03: Vilka mål bör sysselsättningspolitiken sikta på? Över tid har regeringar formulerat olika mål för sysselsättningspolitiken. I rapporten Avgörande mål analyserar Lars Calmfors för- och nackdelar med ett antal tidigare mål och ger rekommendationer för framtiden. Övriga medverkande: Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet, Maria Hemström Hemmingsson, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, m fl. Arrangör: SNS. Från 2/9. 13:30: Klimatet efter pandemin.Planeringen för återstart av både produktion, resande och ekonomin riskerar att stå i motsats till redan planerade klimatsatsningar och reformer från såväl företag, organisationer och länder. Eller kan det vara så att det finns större möjligheter än någonsin till eftertanke och nya beslut efter erfarenheterna från våren 2020? Medverkande är Anna Kinberg Batra, blivande ordförande Soltech Energy, Mattias Goldmann, Chief Sustainability Officer Sweco och Anna Strömwall, flygplatsdirektör Landvetter Swedavia. Arrangör: Framtidsarenan. Från 16/6. 14:00: Korrespondenterna live - möt SVT:s utsända i världen. Vilka blir konsekvenserna av coronapandemin över världen? Hur har det varit att försöka beskriva den? Och hur ser vardagen egentligen ut för en korrespondent? Under två timmar möter vi SVT:s korrespondenter och utrikesmedarbetare, bl a Christoffer Wendick, Stefan Åsberg, Ulrika Bergsten, Stina Blomgren, Bert Sundström, Samir Abu Eid och Carina Bergfeldt. Programledare: Anna Hedenmo och Johan Ripås. Arrangör SVT. Från 12/8. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.