Forum Mån 23 nov 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 10:15: Vad är sextortion och hur kan biståndet bekämpa det? De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad "sextortion", uppmärksammats allt mer internationellt. I en ny rapport kartläggs kunskapsläget och förslag på åtgärder presenteras. Rapporten kommenteras och diskuteras. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Från 11/11. 11:45: Politik i bokhyllan: Fotboll i krig och fred. Statsvetaren Ekim Çaglar skriver om hur fotbollen har bidragit till internationella konflikter och fredsbyggen under 100 år. Niklas Ekdal intervjuar. Från 9/11. 12:00: Rapport. 12:03: Ekonomiska åtgärder vid en andra smittvåg. Behövs nya insatser för att motverka en fördjupning av den ekonomiska krisen? Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi, ger sin bild av läget och föreslår åtgärder. Chefekonomerna Bettina Kashefi, Svenskt Näringsliv och Ola Pettersson, LO, kommenterar. Arrangör: SNS. Från 11/11. 13:00: Hur förändrar digitaliseringen skolan och det livslånga lärandet?Arrangör: Digital Idag. Från 2/1014:00: Pressträff om förskolan DIREKTUtredning presenteras av utredaren Lotta Edholm och överlämnas till utbildningsminister Anna Ekström (S)15:00: Ungas debut i ett kriminellt liv och lärdomar från Danmark. Ett seminarium om hur man bäst motverkar att barn och unga blir kriminella, med särskilt fokus på vad vi kan lära av Danmark. Medverkande: Henriette Nobili Christiansen, Det Kriminalpraeventive Råd, Danmark, Johan Forssell (M), riksdagsledamot, Boel Godner (S), kommunalråd Södertälje, Erik Åkerlund, lokalpolisområdeschef Botkyrka, Marie Jönsson, Statens Institutionsstyrelse, m fl. Arrangör: Framtidssmedjan Elders. Från 17/11. 15:45: Politik i bokhyllan: De apatiska barnen. Journalisten Ola Sandstig berättar om barnen som "samhället svek". Han intervjuas av Nedjma Chaouche. Från 16/11. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.