Forum Tis 24 nov 2020 09:00

09:00: Sökes: ett enklare och effektivare skattesystem. Det har gått trettio år sedan "århundradets skattereform" genomfördes. I rapporten Vårt framtida skattesystem presenterar ekonomen Klas Eklund ett förslag till en ny reform. Den kommenteras av Anna Kinberg Batra, tidigare partiledare (M), Annika Winsth, chefekonom Nordea, m fl. Arrangör: Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. Från 6/11. 10:45: Politik i bokhyllan: Året med 13 månader. Det är en dagbok skriven av Aftonbladets tidigare kulturchef Åsa Linderborg. Den sträcker sig från hösten 2017 till hösten 2018 då bland annat metoo och konflikterna i Svenska Akademien utspelas och författaren själv hamnar i en personlig kris. Sharon Jåma intervjuar. Från 12/10. 11:00: Sverige-Europa-världen. Vad händer i kölvatten av coronapandemin och hur kan Sverige vara med och påverka utvecklingen i Europa och EU? Med Cecilia Malmström, fd EU-kommissionär, Hans Dahlgren (S), EU-minister, Frida Stranne, USA-expert, Kristina Sandklef, Kina-expert, m fl. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 9/11. 12:00: Rapport. 12:03: forts Sverige-Europa-världen. 12:35: Forum: Politik och samhälle. 13:00: Återrapport från informellt EU-toppmöte. DIREKT. Stefan Löfven (S) återrapporterar till riksdagen från Europeiska rådets möte den 19 november. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 15:00: Stöd till bussbranschen och utökade taxikontroller. Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), m fl svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. Sänds med fördröjning. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.