Bolibompa baby Vad ska det bli? Objekt

Gissningslek och sång med draken! Vad bildar formerna för objekt? Hur låter och rör sig gungan, ukulelen och vattenkannan?