Forum Fre 15 maj 09:00

09:00: Statsministerns frågestund.Stefan Löfven (S) svarar på ledamöternas frågor. Från 14/5.10:00: Coronapandemin och rättsstatsprincipen i EU.Hur rimmar de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna för att bekämpa covid-19-utbrottet med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Med Göran von Sydow, Sieps, Hans Dahlgren (S), EU-minister och EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S). Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. Från 21/4. 11:00: Politik på riktigt. DIREKT.Från vision till verklighet. Att påverka i praktiken. Panelsamtal med Irene Wennemo, chef Medlingsinstitutet, Ulrica Schenström, vd tankesmedjan Fores, och Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet. Moderator: Lisa Pelling, Arrangör: Arena Idé. 12:00: Rapport. 12:03: EU och demokratin - mitt i coronakrisen.Ett samtal om hur coronakrisen påverkar demokratin i EU och Sverige, och om beslutsfattandet i en krissituation. Medverkande: riksdagens talman Andreas Norlén och Göran von Sydow, direktör Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. Från 14/5.12:55: Coronakrisen: Vilken roll har penningpolitiken?Ett samtal om penningpolitikens roll i kriser. Vilka åtgärder har Riksbanken vidtagit? Hur ser samordningen ut med andra myndigheter i Sverige? Med Anna Breman, vice riksbankschef, Christina Nyman, chefsekonom Handelsbanken och Anna Seim, docent i nationalekonomi. Arrangör: SNS. Från 29/4. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Daglig pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45 - 15:45 Ett alternativ till dagens bostadsköerRapporten "Hur ska hyreslägenheter fördelas - ett alternativ till dagens bostadsköer", presenteras av Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsrätt, LTH, Lunds universitet. Förslaget skulle, enligt honom, rymmas inom dagens lagstiftning. I webbinariet medverkar även Lisa Pelling, utredningschef, Arena Idé, Martin Hofverberg, chefsekonom, Hyresgästföreningen. Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores. Arrangör: Fores. Från 6/5. 15:45: Politik i bokhyllan: Vi är Orlando. DIREKT.År 2016 dödades 49 människor i en masskjutning på en nattklubb i den amerikanska staden Orlando. Journalisten Johan Hilton har intervjuat överlevande, anhöriga och andra berörda och skildrar en stad och ett land tiden före, under och efter katastrofen. Nedjma Chaouche intervjuar.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.