Forum Tis 5 maj 09:00

09:00: Från asyl till arbete - det lokala perspektivet.Karl Wennberg presenterar sin rapport om vilka faktorer som är viktiga när flyktingar lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Rapporten diskuteras av Inger Schroeder, Arbetsförmedlingen Norrköping, Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, m fl. Arrangör: Fores i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Från 9/12. 10:00: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst.Seminarium om forskarens roll i samhällsutvecklingen. Det arrangeras för att fira att statsvetarprofessorn Assar Lindbeck nyligen fyllt 90 år. Övriga medverkande: Gabriel Urwitz, Nationellt centrum för finansforskning, Anna Breman, vice riksbankschef, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3. 11:25: En arbetsmarknad i omställning - är vi redo? Coronaviruset har förutom att påskynda omställningen till digitala tjänster även skapat en oviss framtid. Vad innebär det för Sveriges framtida arbetsmarknad? Medverkande: Susanne Ackum, nationalekonom Fores, Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Håkan Regnér, nationalekonom Saco, Annika Wallenskog, chefsekonom SKR, m fl. Arrangör: Fores. Från 28/4. 12:00: Rapport. 12:03: En arbetsmarknad i omställning - är vi redo? Seminariet fortsätter. 13:00: Äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19. DIREKT.Interpellationsdebatt i riksdagen. Socialminister Lena Hallengren (S) svarar på en interpellation om äldreomsorgen av Ann-Christine From Utterstedt (SD), och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) på en om fiskestopp på Skånekusten av Magnus Oscarsson (KD). 13:40: Politik i bokhyllan: Sverigevänner.I Sverigevänner: Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn berättar specialistläkaren Arash Sanari om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, åtminstone lyckades bli 90 procent svensk. Sharon Jåma intervjuar. Från 17/4. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Daglig pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Tio år utan förbättring.Ny rapport om självmord och psykisk hälsa bland barn och unga presenteras av Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero. Övriga medverkande: Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor, SKR, Klas Bergling, Tim Bergling Foundation, m fl. Arrangör: Suicide Zero. Från 21/4. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.