Forum Ons 29 apr 09:00

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag. 09:30: Pressträff: KI om konjunkturläget. DIREKT.Konjunkturinstitutets prognoschef, Ylva Westerdahl, presenterar en prognosuppdatering av konjunkturläget. 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag.10:25: Pressträff där Moderaterna presenterar sin skuggbudget. DIREKT. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson och partiledare Ulf Kristersson medverkar.11:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Daglig pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Forum: Politik och samhälle. 15:00: Coronakrisen: EU och rättstatens principer. Hur väl rimmar de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna för att bekämpa covid-19-utbrottet med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Med Göran von Sydow, Sieps, Hans Dahlgren (S), EU-minister och EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S). Arrangör: EU-parlamentet i Sverige.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.