Forum Fre 24 apr 09:00

09:00: Uteblivna utvisningar. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) svarar på en interpellation från Tobias Andersson (SD). 09:30: De som inte får stanna. De senaste två decennierna har över 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan, men färre än hälften återvänder självmant. Hur fungerar svensk återvändandepolitik? En ny rapport presenteras och kommenteras. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier, Delmi. Från 5/2. 11:00: Coronapandemin och rättsstatsprincipen i EU. Hur väl rimmar de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna för att bekämpa covid-19-utbrottet med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Med Göran von Sydow, Sieps, Hans Dahlgren (S), EU-minister och EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S). Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. Från 21/4. 12:00: Rapport. 12:03: Öppna upp Sverige - när, hur och varför? Hur kan ett virus få så gigantiska effekter på världsekonomin och hur ser vägen framåt ut? Med Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Klas Eklund, seniorekonom Mannheimer Swartling, Maths Isacson, professor emeritus i ekonomisk historia​ och Annika Winsth, chefekonom Nordea. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 2/4. 12:45: Debatt om mediernas och kulturens oberoende. Debatten hålls på begäran av Liberalerna. En företrädare för varje parti har rätt att delta och Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Från 27/3. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Tio år utan förbättring. Ny rapport om självmord och psykisk hälsa bland barn och unga presenteras av Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero. Övriga medverkande: Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor, SKR, Klas Bergling, Tim Bergling Foundation, m fl. Arrangör: Suicide Zero. Från 21/4. 16:00: Rapport. 16:00: Hänt i dag.