Forum Tor 23 apr 09:00

09:00: Trygghet som handelsvara. Om försäkringarnas roll i den svenska modellen, både historiskt och i framtiden. Med Alf Sjöblom, historiker, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet, och Håkan Svärdman, försäkringsfacket Forena. Arrangör: Arena Idé. Från 13/2. 10.00: Sex veckor in i pandemin. DIREKT.Länsstyrelsen, Region Stockholm, Stockholms stad, Södertälje kommun och polisen i region Stockholm håller en gemensam pressträff med anledning av pågående pandemi och dess konsekvenser i Stockholms län. Landshövding Sven-Erik Österberg, finansregionråd Irene Svenonius (M), finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), Södertäljes kommunordförande Boel Godner (S) samt regionpolischef Ulf Johansson medverkar.10:45: Politik i bokhyllan: Den besvärliga Elin Wägner. Journalisten och författaren Elin Wägner var långt före sin tid och ansågs besvärlig. Hon var fredsaktivist, miljökämpe och stred för kvinnlig rösträtt. Ulrika Knutson har skrivit en bok om henne och intervjuas av Nedjma Chaouche. Från 20/4. 11:00: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminarium om forskarens roll i samhällsutvecklingen. Det arrangeras för att fira att statsvetarprofessorn Assar Lindbeck nyligen fyllt 90 år. Övriga medverkande: Gabriel Urwitz, Nationellt centrum för finansforskning, Anna Breman, vice riksbankschef, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3. 12:00: Rapport. 12:03: Riksdagen: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Sänds med fördröjning. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.