Konungens hälsning till Sverige Sön 5 apr 19:20

Finns även som teckenspråkstolkat - spela Sön 5 apr 19:20

Med anledning av covid-19-pandemin sänder SVT en hälsning från H.M. Konungen.