Helgmålsringning Avsnitt 14

Helgmålsringning från Solna kyrka. Kyrkoherde Niklas Lång talar inför palmsöndagen om Jesu inridande i Jerusalem.