Konungens hälsning till Sverige Sön 5 apr 19:20 - teckenspråkstolkat

Finns även utan tolkning - spela Sön 5 apr 19:20 - teckenspråkstolkat

Med anledning av covid-19-pandemin sänder SVT en hälsning från H.M. Konungen.