Forum Tis 21 apr 09:00

09:00: Tio år utan förbättring. DIREKT. Ny rapport om självmord och psykisk hälsa bland barn och unga presenteras av Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero. Övriga medverkande: Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare psykiatrifrågor, SKR, Klas Bergling, Tim Bergling Foundation, m fl. Arrangör: Suicide Zero. 10:00: Hur väl står sig ramverket för finanspolitiken? Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Hur anpassat är det för att bedriva finanspolitik på 2020-talet? Med Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, m fl. Arrangör: SNS. Från 31/3. 11:15: Civilt försvar och krisberedskap. Riksdagen debatterar försvarsutskottets betänkande. Från 16/4. 12:00: Rapport. 12:03: Civilt försvar och krisberedskap. Riksdagsdebatten om försvarsutskottets betänkande fortsätter. Från 16/4. 12:45: Politik i bokhyllan: Sverigevänner. I Sverigevänner: Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn berättar specialistläkaren Arash Sanari om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, åtminstone lyckades bli 90 procent svensk. Sharon Jåma intervjuar. Från 17/4. 13:00: Ensamhet som dödar. Socionomen Kerstin Thelander presenterar en ny rapport om ofrivillig ensamhet i Sverige. Vad kan vården, socialtjänsten, skolan och äldreomsorgen göra? Övriga medverkande: Johannes Nordholm, psykolog, Anah Sjösten, Träffpunkt Simonsland i Borås, Eva Lindh (S), riksdagsledamot och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Arrangör: Arena Idé. Från 18/3. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Politik i bokhyllan: Världen sedan 1989. Annika Ström Melin har som journalist bevakat Europa ända sedan Berlinmuren föll för 30 år sedan. I boken skildrar hon hur världen har utvecklats sedan dess. En del av det som hyllades då förkastas idag. Niklas Ekdal intervjuar. Från 7/10. 15:00: Coronapandemin och rättsstatsprincipen i EU. DIREKT. Hur väl rimmar de åtgärder som vidtagits av medlemsländerna för att bekämpa covid-19-utbrottet med EU:s grundläggande värderingar och rättsstatsprincipen? Med Göran von Sydow, Sieps, Hans Dahlgren (S), EU-minister och EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Evin Incir (S). Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.