Forum Mån 20 apr 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), utrikesminister Ann Linde (S) och utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 16/4. 10:00: Pressträff om barns frågor om coronaviruset. DIREKT. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (S) bjuder in barn att ställa frågor till myndigheterna. 10:20: Utfrågning inför forskningspolitiska propositionen. Regeringen presenterar varje mandatperiod en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Nästa proposition planeras till hösten 2020. Utfrågningen arrangeras av utbildningsutskottet. Från 30/1. 12:00: Rapport. 12:03: Utfrågning inför forskningspolitiska propositionen. Utbildningsutskottets hearing fortsätter. 13:15: I huvudet på en ungdom. Vad innebär det att gå från tonåring till vuxen? Om svårigheter och möjligheter för dagens unga. Medverkande: Mia Börjesson, socionom. Arrangör: En skola för alla. Från 29/1. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. Från 22/1. 15:45: Politik i bokhyllan: Den besvärliga Elin Wägner. DIREKT. Journalisten och författaren Elin Wägner var långt före sin tid och ansågs besvärlig. Hon var fredsaktivist, miljökämpe och stred för kvinnlig rösträtt. Ulrika Knutson har skrivit en bok om henne och intervjuas av Nedjma Chaouche. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.