En åker hem och en åker bort Svensk dokumentärfilm från 1982

Kåge Jonsson åker tillsammans med fotografen Bo Öhlén tåg genom Sverige i början av 1980-talet. En film om några tågresenärer, deras tankar, samtal och möten under en resa genom folkhemmet i andra klass. Ett folkhem som befinner sig i kris med ökad arbetslöshet och ekonomisk oro.