Forum Fre 17 apr 09:00

09:00: Bostadskris och åtgärder för ökat återvänande. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolud (MP) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 10:00: Debatt om mediernas och kulturens oberoende.Debatten hålls på begäran av Liberalerna. En företrädare för varje parti har rätt att delta och Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Från 27/3. 11:10: Coronakrisen - en katalysator i digitaliseringsutvecklingen?Till följd av coronapandemin har svenska folket på bara några veckor lärt sig att hålla möten, driva projekt, fatta affärskritiska beslut och studera via videolänk. Med Charlotta Mellander, professor nationalekonomi, Per Ankersjö, fd stadsmiljöborgarråd (C) Stockholm, m fl. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 16/4. 12:00: Rapport. 12:03: Äldreriksdag om åldersdiskriminering i arbetslivet.Hur tar vi tillvara äldres erfarenhet och kompetens i arbetslivet i Sverige? Inledning av John Mellkvist, PR-konsult och åldersambassadör. Arrangör: News 55 tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF. Från 9/3. 13:00: Desinformation i coronatider. DIREKT.Om falsk information som medvetet sprids under coronapandemin i ett politiskt eller ekonomiskt syfte. Vem är avsändare, varför gör man detta och hur värjer vi oss? Med Per Enerud, East Stratcom EU:s utrikestjänst, Patrik Oksanen, tankesmedjan Frivärld, m fl. Arrangör: EU-kommissionens representation i Sverige. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Konservatismens betydelse i modern tid.Vad utgör grunden för politisk konservatism? Ett samtal om konservatismens betydelse och roll i modern tid. Medverkande: Susanna Popova, författare och krönikör, Mattias Karlsson (SD), riksdagsledamot och grundare av tankesmedjan Oikos, och PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin. Arrangör: Timbro. Från 3/3. 15:45: Politik i bokhyllan: Sverigevänner. DIREKT.I Sverigevänner: Historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn berättar specialistläkaren Arash Sanari om sin uppväxt och hur han, enligt sin far, åtminstone lyckades bli 90 procent svensk. Sharon Jåma intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.