Forum Tis 9 jun 2020 09:00

09:00: Pressträff: Stockholm inför sommaren. DIREKT. Stockholms stad håller pressträff med anledning av den pågående pandemin för att informera om läget i Stockholms stad inför sommaren. Medverkande: Anna König Jerlmyr (M), Jan Jönsson (L), Daniel Helldén (MP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD). 09:30: Politik på riktigt. Från vision till verklighet. Att påverka i praktiken. Panelsamtal med Irene Wennemo, chef Medlingsinstitutet, Ulrica Schenström, vd tankesmedjan Fores, och Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet. Moderator: Lisa Pelling, Arrangör: Arena Idé. Från 15/5. 10:00: Politik i bokhyllan: Smart - vad är intelligens? Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och doktor i partikelfysik. I boken Smart försöker hon hitta svar på frågorna om vad intelligens egentligen är. Sharon Jåma intervjuar. Från 11/5. 10:15: Läkemedelsförsörjningen i normalläge och i kris. Covid-19-pandemin har ställt många frågor om krisberedskap på sin spets. Läkemedelsmarknaden är global och komplex och det här seminariet handlar om hur läkemedelsförsörjningen fungerar i dag och hur den kan stärkas inför framtiden. Medverkande: Bengt Mattson, Läkemedelsindustriföreningen, LIF, Karin Båtelson, Sveriges läkarförbund, Acko Ankarberg (KD), riksdagsledamot, m fl. Arrangör: Folk och försvar. 12:00: Rapport. 12:03: IVO:s roll som tillsynsmyndighet. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: En samlad politik för klimatet. Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat miljö- och jordbruksutskottets betänkande om en klimatpolitisk handlingsplan. Sänds med fördröjning. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.