Forum Fre 12 jun 2020 09:00

09:00: Ungdomsrån och åtgärder för ökat återvändande. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) svarar ledamöternas frågor. 10:00: EU-magasinet. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 11/6. 11:00: Hemberedskap och samhällens motståndskraft. Ett seminarium om privatpersoners krisberedskap. Vad är god hemberedskap? Vad säger forskningen om community resilience, alltså den motståndskraft som baseras på social sammanhållning i ett samhälle? Med Åsa Hagelberg, Civilförsvarsförbundet, Christina Andersson, MSB, m fl. Arrangör: Folk och försvar. Från 9/6. 12:00: Rapport. 12:03: Hemberedskap och samhällens motståndskraft, forts. 12:55: Samtal om svenska miljö- och klimatframgångar. Sverige har legat i framkant för att skydda miljön och klimatet på både nationell och internationell nivå. Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden? Samtal med Lena Ek, fd miljöminister och EU-parlamentariker (C), Margot Wallström, fd miljökommissionär EU och fd utrikesminister (S), Åsa Romson, fd klimat- och miljöminister (MP) och Mats Engström, författare till boken Miljöframgångar. Arrangör: Fores. Från 10/6. 13:55: Forum: politik och samhälle14:45: Legala utmaningar inom e-hälsa. Marknaden för e-hälsotjänster fortsätter att växa. Fördelarna med att samla och dela patientdata digitalt är många, men väcker också frågor om dataskydd och integritet. Medverkande: Erik Janzon, E-hälsomyndigheten, Lena Lindgren Schelin, Datainspektionen, Daniel Forslund (L), biträdande regionråd i Region Stockholm, m fl. Arrangör: SNS. Från 9/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.