Forum Mån 15 jun 2020 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 11/6. 10:00: Samtal om svenska miljö- och klimatframgångar. Sverige har legat i framkant för att skydda miljön och klimatet på både nationell och internationell nivå. Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden? Samtal med Lena Ek, fd miljöminister och EU-parlamentariker (C), Margot Wallström, fd miljökommissionär EU och fd utrikesminister (S), Åsa Romson, fd klimat- och miljöminister (MP) och Mats Engström, författare till boken Miljöframgångar. Arrangör: Fores. Från 10/6. 11:00: Nordiskt samarbete och utländska direktinvesteringar. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT. 13:00: EU och framtiden: Hur går vi vidare efter corona? DIREKT. Coronapandemin och den ekonomiska krisen har orsakat spänningar mellan medlemsländerna. Vissa kräver ett fördjupat samarbete för att hantera de nya utmaningarna, andra en lösare sammanslutning. Hur kommer samarbetet att förändras post-corona? Med Ylva Johansson, EU-kommissionär, Ingvar Carlsson, fd statsminister (S), Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, fd EU-parlamentariker (M). Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. 13:45: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT. 15:45: Politik i bokhyllan: Kris! Från Estonia till Corona. DIREKT. Coronakrisen är på ett sätt unik, men den liknar också andra kriser. Idéhistorikern Sverker Sörlin sätter in den i ett historiskt sammanhang och frågar sig vad vi kan lära oss. Sharon Jåma intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.