Forum Ons 17 jun 2020 09:00

09:00: Minnesceremoni för coronapandemins offer. DIREKT. Ceremoni i riksdagens kammare med bland andra talman Andreas Norlén. 09:10: Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förlag. 09:30: Prognos Konjunkturinstitutet DIREKTSenaste prognosen presenteras i rapporten Konjunkturläget.10:00: Riksdagsdebatt inför beslut DIREKTRiksdagen debatterar utskottens förlag.12:00: Rapport. 12:03: I krisens spår: strukturomvandling och innovation. Samtal om vilka branscher som växer och krymper under coronakrisen, om teknikutveckling och politikens betydelse i förändringen. Medverkande: Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH, och forskningsledare Entreprenörskapsforum samt Lena Sellgren, chefekonom och analyschef Business Sweden. Arrangör: ESO. Från 10/6. 13:15: I krisens spår: hur påverkas arbetsmarknaden? Ett samtal om läget på arbetsmarknaden, hur det påverkar avtalsrörelsen och vad arbetsmarknadspolitiken kan åstadkomma. Medverkande: Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen, Lars Calmfors, professor emeritus Stockholms universitet och forskare vid IFN, och Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet. Arrangör: ESO. Från 10/6. 14:35: Inför toppmötet: EU:s ekonomiska återhämtning. Coronapandemin har orsakat den värsta ekonomiska krisen i Europa sedan 1930-talet. Kan EU-kommissionens förslag till återhämtningsplan bidra till att få Europa ekonomiskt på fötter? Och kan EU:s medlemsstater enas om en gemensam strategi? Med Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi, Robert Bergqvist, chefsekonom SEB och Per Eckefeldt, bitr enhetschef på EU-kommissionen, DG ECFIN. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 15/6. 15:20: EU och framtiden: Hur går vi vidare efter coronakrisen? Coronapandemin och den ekonomiska krisen har orsakat spänningar mellan medlemsländerna. Vissa kräver ett fördjupat samarbete för att hantera de nya utmaningarna, andra en lösare sammanslutning. Hur kommer samarbetet att förändras post-corona? Med Ylva Johansson, EU-kommissionär, Ingvar Carlsson, fd statsminister (S), Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, fd EU-parlamentariker (M). Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.