Forum Tis 23 jun 2020 09:00

09:00: - Extra ändringsbudget för 2020. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. Sverige under covid-19. DIREKT. Socialminister Lena Hallengren (S) svarar på en interpellation av Markus Wiechel (SD). 11:00: Så kommer 5G påverka samhället.Vikten av telekommunikation har visat sig större än någonsin under pandemin. Vad betyder 5G för utvecklingen? Medverkande: Anders Ygeman (S), energi- och digitaliseringsminister, Haval van Drumpt, vd på Tre och Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna. Arrangör: Framtidsarenan. Från 16/6. 11:30: De digitala hoten mot Sverige.Ett samtal om kryptobedrägerier, datastölder och cybersoldater. Hur ser den digitala hotbilden mot Sverige ut och vad kan vi göra? Medverkande: Jan Olsson, polisens Nationella IT-brottscentrum, Erik Windmar, cybersäkerhetskoordinator i Statsrådsberedningen och Sandra Barouta Elvin, nationell säkerhetschef Microsoft. Arrangör: Framtidsarenan. Från 16/6. 12:00: Rapport. 12:03: Pandemi och återhämtning: Hur påverkas EU:s klimatpolitik?Ett samtal om hur grön återhämtningen blir när EU ska storsatsa sig ur den ekonomiska krisen, och om ambitionen om ett klimatneutralt EU till år 2050 kommer att hålla. Medverkande: Eva Svedling, statssekreterare, Johan Kuylenstierna, vice ordf Klimatpolitiska rådet, Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU kommissionen i Sverige. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 15/6.13:00: Statsministern återrapporterar från EU-toppmötet. DIREKT.Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar till riksdagen från mötet med EU:s stats- och regeringschefer om EU:s långtidsbudget och ekonomiska återhämtning. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Ingen ska vara rädd att hålla sin partners hand.Synen på HBTQI-personers rättigheter skiljer sig åt inom EU och nu efterlyser EU-kommissionen en gemensam strategi. Samtal med Evin Incir (S), EU-parlamentariker, Deidre Palacios, RFSL-ordförande, Lina Axelsson Kihlblom, författare och förvaltningschef, Ulrika Westerlund, sexpolitiskt sakkunnig RFSU och Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionens bitr Sverigechef. Moderator: Mark Levengood. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 15/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.