Gudstjänst Avsnitt 14

Dagens gudstjänst kommer från Svenska kyrkan i Nederluleå. Prästen Marie Edfast predikar och prästen Sven Sundin leder gudstjänsten, för sång och musik står Mariakören och församlingens ungdomskörer.