Vetenskapens värld Vetenskapens värld special

Det har gått drygt hundra år sedan världen senast drabbades av en stor pandemi - spanska sjukan. Dagens coronavirus sprids på liknande sätt och effekterna på samhället är snarlika, men den här gången är vi mer förberedda och kan ta hand om de sjuka på ett bättre sätt. Programledare: Victoria Dyring.