Pompejis sista dagar Avsnitt 3

Vesuvius exploderar och för stadens invånare finns ingenstans att fly. Folket i Pompeji dör en brutal och plågsam död, men vad är det som gjort att så mycket idag finns bevarat för eftervärlden? Det som blev slutet för människorna i staden är ironiskt nog det som gjort att vi idag vet så mycket om vad som hände. Del 3 av 3.