Gudstjänst Avsnitt 13

Dagens gudstjänst kommer ifrån Missionskyrkan i Värnamo. Omsorgspastor Per-Anders Karlsson predikar och pastor Britta Bolmenäs leder gudstjänsten. För sång och musik står barnkören Smulorna, Missionskyrkans kör och Missionskyrkans brassband.