Forum Fre 3 apr 09:00

09:00: Riksdagen - extra ändringsbudget för 2020. DIREKT​.Debatt och beslut om extra ändringsbudget för 2020 och åtgärder på bl a skatte- och bolagsordningsområdet med anledning av coronaviruset.10:00: Pressträff med Stefan Ingves, chef Riksbanken. DIREKT.Riksbankschefen håller tal om åtgärder vidtagna för att lindra de ekonomiska effekterna av coronakrisen.10:30: Riksdagen - särskild debatt om förnedringsrånen.På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om förnedringsrånen. En företrädare för varje parti deltar och från regeringen medverkar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).​ Sänds med viss fördröjning.​12:00: Rapport. 12:03: forts Riksdagen - särskild debatt om förnedringsrånen.På begäran av Moderaternas riksdagsgrupp anordnas en särskild debatt om förnedringsrånen. En företrädare för varje parti deltar och från regeringen medverkar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).​ Sänds med viss fördröjning.​12:30: Öppna upp Sverige - när, hur och varför?​Hur kan ett virus få så gigantiska effekter på världsekonomin och vad är vägen framåt? Seminarium med ledande ekonomer. Medverkar gör bl a ​Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Klas Eklund, Senior Economist, Mannheimer Swartling, Maths Isacson, professor emeritus i ekonomisk historia​ och ​Annika Winsth, chefekonom, Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 2/4.13:15: EU-magasinet​.EU:s ekonomi kommenteras och analyseras av Håkan Frisén, prognoschef SEB, Göran von Sydow, direktör Sieps och Susanne Palme, EU-kommentator SR Ekot. Programledare: Niklas Svensson. Från 2/4.​​13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT​.Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.​​14:45: Så blir Sverige världsledande inom cirkulär ekonomi​.Om hur samhället kan använda resurserna mer effektivt. De fem områden som studerats i Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt är lokaler, textil, livsmedel, mobilitet och plast. Flera rekommendationer till beslutsfattare presenteras. Med Caroline Ankarcrona, IVA:s projektledare, Anna Kramers, KTH, Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot, m fl. Arrangör: IVA. Från 1 april.​​15:45: Politik i bokhyllan: Supermakten. DIREKT​.I boken "Supermakten" beskrivs grundbulten i den amerikanska livsstilen för den som bättre vill förstå vad som händer i USA och vad varje svensk bör veta. En av författarna, Sanna Björling, intervjuas av Niklas Ekdal.​​16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.