Forum Tis 31 mar 09:00

09:00: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst.Seminarium om forskarens roll i samhällsutvecklingen. Det arrangeras för att fira att statsvetarprofessorn Assar Lindbeck nyligen fyllt 90 år. Övriga medverkande: Carl Bildt, fd statsminister (M), Erik Fichtelius, fd chef Ekot och Aktuelltreporter, m fl. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3. 12:00: Rapport.12:03: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst.Seminariet fortsätter. 12:30: Debatt om mediernas och kulturens oberoende.Debatten hålls på begäran av Liberalerna. En företrädare för varje parti har rätt att delta och Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Från 27/3.13:55: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:45: Hur väl står sig ramverket för finanspolitiken?Det finanspolitiska ramverket kom till efter den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet. Hur anpassat är det för att bedriva finanspolitik på 2020-talet? Med Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi, Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap, m fl. Arrangör: SNS. Från förmiddagen. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.