Forum Fre 27 mar 09:00

09:00: Debatt om mediernas och kulturens oberoende. DIREKT. Debatten hålls på begäran av Liberalerna. En företrädare för varje parti har rätt att delta och Miljöpartiet företräds av kultur- och demokratiminister Amanda Lind. 11:00: Svenskt agerande för ett fritt Ukraina. DIREKT. Utrikesminister Ann Linde (S) svarar på en interpellation av Maria Nilsson (L). 11:20: Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga. En forskarpanel diskuterar plattformsekonomin och skattepolitiken. Med Mårten Blix, forskare i nationalekonomi, Björn Lundqvist, docent i juridik och Pernilla Rendahl, docent i juridik. Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. 12:00: Rapport. 12:03: Ensamhet som dödar. Socionomen Kerstin Thelander presenterar en ny rapport om ofrivillig ensamhet i Sverige. Vad kan vården, socialtjänsten, skolan och äldreomsorgen göra? Övriga medverkande: Johannes Nordholm, psykolog, Anah Sjösten, Träffpunkt Simonsland i Borås, Eva Lindh (S), riksdagsledamot och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Arrangör: Arena Idé. Från 18/3. 12:55: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. Från 22/1. 14:00: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT.Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:30: Hemtjänst eller rutavdrag? Regeringen vill att behovet och lämpligheten av ett särskilt rutavdrag för äldre analyseras. Samtidigt visar en granskning från Tankesmedjan Balans att äldreomsorgen står inför stora nedskärningar. Hur påverkas de äldre och arbetsvillkoren? Med Ulf Rehnberg, Rut-utredningen, Therese Guovelin, LO, m fl. Arrangör: Arena Idé. Från 25/3. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.