Gudstjänst Avsnitt 12

Dagens gudstjänst kommer ifrån Missionskyrkan i Värnamo. Predikar gör pastor Britta Bolmenäs och gudstjänsten leds av Carolina Sandqvist, barn-, familj- och ungdomspastor. Kören Lingon & Mjölk och barnkören Smulorna står för sång och musik.