Mötet Oljeraffet

Jobb eller miljö? Preems planerade utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil har skapat en infekterad debatt. Isadora Wronski, Greenpeace, är starkt kritisk till planerna som innebär att oljeraffet kan bli Sveriges enskilt största utsläppskälla av klimatpåverkande gaser. I Mötet träffar hon lokalpolitikern Ulf Hanstål (M) som vill att raffinaderiet byggs ut. Varför tycker de som de gör? Vilka är deras bästa argument? Och när de möts ansikte mot ansikte, kan de då förstå varandra lite bättre? Del 3 av 13. Ett möte. Ett ämne. Två personer med vitt skilda åsikter. Ett program från Sverige möts.