Forum Ons 25 mar 09:00

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: Hemtjänst eller rutavdrag? Regeringen vill att behovet och lämpligheten av ett särskilt rutavdrag för äldre analyseras. Samtidigt visar en granskning från Tankesmedjan Balans att äldreomsorgen står inför stora nedskärningar. Hur påverkas de äldre och arbetsvillkoren? Med Ulf Rehnberg, Rut-utredningen, Therese Guovelin, LO, m fl. Arrangör: Arena Idé. 13:30: Skillnaden mellan att vara patient och konsument. Lars-Ingvar Johansson, Nätverket mot cancer, kåserar om patientrollen. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 13:40: Politik i bokhyllan: Herrarna satte oss hit. För hundra år sedan inleddes tvångsförflyttningen av renskötande samer i Sverige efter en överenskommelse mellan Norge och Sverige. Elin Anna Labba skildrar det som skedde genom de tvångsförflyttades ögon. Sharon Jåma intervjuar. 13:55: Preliminärt: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Dagligt informationsmöte med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 14:30: Äldreriksdag om åldersdiskriminering i politiken. USA:s nästa president blir en person äldre än 70. Hur tar vi tillvara äldres erfarenhet och kompetens i politiken i Sverige? Med Björn von Sydow, fd försvarsminister (S) och talman, Marianne Rundström, journalist, m fl. Arrangör: News 55 tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF. Från 9/3.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.