Fråga doktorn Sepsis

Fråga doktorns läkare Karin Granberg berättar om tidiga tecken på sepsis, alltså blodförgiftning. Sepis är ett allvarligt sjukdomstillstånd som kan leda till svåra komplikationer och ibland vara dödligt. Sepsis orsakas av att bakterier kommit in i kroppen, endera via ett sår eller vid en vanlig infektion. Den vanligaste orsaken till sepsis är lunginflammation.