Forum Tor 19 mar 2020 09:00

09:00: EU och sällsynta sjukdomar. Runt 30 miljoner människor i EU beräknas leva med en sällsynt sjukdom. I två panelsamtal diskuteras hur EU kan bidra till att de drabbade tidigt ska få rätt diagnos, lämplig behandling och högkvalitativ vård. Med Karin Karlsbro (L), EU-parlamentariker, Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, m fl. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 6/3. 10:30: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminarium om vilken roll forskare kan och bör spela i utformningen av ekonomisk politik. Det arrangeras för att fira att statsvetarprofessorn Assar Lindbeck nyligen fyllt 90 år. Övriga medverkande: Gabriel Urwitz, Nationellt centrum för finansforskning, Anna Breman, vice riksbankschef, m fl. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3. 12:00: Rapport. 12:03: EU-kommissionens arbetsprogram 2020 och högskolan. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 13.55: Coronaviruset, presskonferens med Folkhälsomyndigheten. DIREKT. Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensam pressträff om coronaviruset.14:30: Statsministerns frågestund. DIREKT. Stefan Löfven (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:30: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.