Forum Tis 17 mar 2020 09:00

--- Forum direktsänder samtliga Folkhälsomyndighetens presskonferenser som äger rum under programtiden. Vanligtvis hålls de 14.00. ---09:00: Klimatpolitiska rådets rapport 2020. Klimatpolitiska rådet presenterar sin bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen. Med ordförande Ingrid Bonde och vice ordförande Johan Kuylenstierna. Från 12/3. 09:45: Politik i bokhyllan: Rättsstaten Sverige. De senaste åren har kriser och skandaler på olika myndigheter avlöst varandra. Hur mår den svenska rättsstaten egentligen och vilken betydelse har den? Richard Sannerholm intervjuas av Niklas Ekdal. Från 6/3. 10:00: Medieakademin presenterar Förtroendebarometern. Om svenska folkets förtroende för politiker, samhällsinstitutioner, företag och medier. Med professor Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet och Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo. Från 11/3. 11:00: EU-magasinet. I förra veckan samlades EU-parlamentet i Bryssel för att bland annat debattera coronaläget och flyktingsituationen vid grekisk-turkiska gränsen. Debatterna kommenteras och analyseras av nationalekonomerna Harry Flam och Karolina Ekholm, Alice Petrén, migrationskorrespondent Sveriges Radio, och Niklas Bremberg, Utrikespolitiska institutet. Programledare: Niklas Svensson. 12:00: Rapport. 12:03: Äldreriksdag - åldersdiskriminering i arbetslivet. Hur tar vi tillvara äldres erfarenhet och kompetens i arbetslivet i Sverige? Inledning av John Mellkvist, PR-konsult och åldersambassadör. Arrangör: News 55 tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF. Från 9/3. 13:00: Kravet på danstillstånd och cykling mot enkelriktat. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Försvarsminister Peter Hultqvist (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), utbildningsminister Anna Ekström (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP), och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.