Forum Mån 16 mar 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), minister med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 12/3. 10:15: Politik i bokhyllan: Den nya oredans tid. Hur ser världen ut om två eller tre decennier? Kommer det då att finnas hopp vad gäller de stora globala utmaningarna? Carl Bildt intervjuas av Sharon Jåma. Från 20/2. 10:30: Utfrågning om penningpolitiken. Finansutskottet håller en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman medverkar. Från 10/3. 12:00: Rapport. 12:03: Går vi mot en framtid utan lokalt näringsliv? Om hur näringslivet påverkas av brottslighet och otrygghet och vilka konsekvenser det får för människors vardag. Med Salam Kurda, Husby företagarförening, Andreas Bylger, ICA Nära Sätra, Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna, Marie Wallin, fd åklagare, m fl. Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige. Från 17/2 . 13:55: Eventuellt presskonferens med Folkhälsomyndigheten. 14:30: Tillsammans mot cancer. Om patientsamverkan i cancervården. Varför används inte den kraften mer? Med Hans Hägglund, Regionala Cancercentrum i samverkan, Kathrin Wode, överläkare i onkologi, Helena Conning, Nätverket mot cancer, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 15:00: Konservatismens betydelse i dag. Vad utgör grunden för politisk konservatism? Ett samtal om konservatismens betydelse och roll i modern tid. Medverkande: Susanna Popova, författare och krönikör, Mattias Karlsson (SD), riksdagsledamot och grundare av tankesmedjan Oikos, och PJ Anders Linder, chefredaktör Axess magasin. Arrangör: Timbro. Från 3/3. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.