Skogens fem gröna bröder Säsong 1 — Avsnitt 5: Rönnen

Rönnen blir aldrig skogens största och mäktigaste träd. Den är en iakttagare, snarare än en erövrare. Författaren Anni Kytömäki funderar kring olika trädslag och deras olika karaktärsdrag. (Finland, 2018)