Forum Fre 13 mar 2020 09:00

09:00: EU-magasinet. Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Debatterna där och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras av inbjudna gäster i Forums studio. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/3. 10:00: Forum: Politik och samhälle. 10:10: Äldreriksdag med fokus på åldersdiskriminering. USA:s nästa president blir en person äldre än 70. Hur tar vi tillvara äldres erfarenhet och kompetens i politiken i Sverige? Med Björn von Sydow, fd försvarsminister (S) och talman, Marianne Rundström, journalist, m fl. Arrangör: News 55 tillsammans med pensionärsorganisationerna PRO, SPF och SKPF. Från 9/3. 11.25: Assar Lindbeck: Akademisk forskning i allmänhetens tjänst.Seminarium om vilken roll forskare kan och bör spela i utformningen av ekonomisk politik. Det arrangeras för att fira att statsvetarprofessorn Assar Lindbeck nyss fyllt 90 år. Övriga medverkande: Carl Bildt, fd statsminister (M), Erik Fichtelius, fd chef Ekot och Aktuelltreporter, m fl. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3.12:00: Rapport. 12.03: Assar Lindbeck: Akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminariet fortsätter.13.55: Coronaviruset - så är läget just nu. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen.14.45: Assar Lindbeck: Akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminariet fortsätter16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.