Forum Fre 6 mar 2020 09:00

09:00: Samordningsnummer och hatbrott mot svenskar. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och finansminister Magdalena Andersson (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 11:00: Sveriges gränsområden, pressträff. DIREKT.Inrikesminister Mikael Damberg håller pressträff. Plats: Värtaterminalen i Stockholm. 12:00: Rapport. 12:03: Sällsynta sjukdomar - hur EU-invånarna ska få rätt sjukvård. Runt 30 miljoner människor i EU beräknas leva med sällsynt sjukdom. I två panelsamtal diskuteras hur EU kan bidra till att de drabbade tidigt ska få rätt diagnos, lämplig behandling och högkvalitativ vård. Med Karin Karlsbro (L), EU-parlamentariker, Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, m fl. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 6/3.13:30: Sveriges skogar - skydd, miljömål och avkastning. Mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogssektorn står för en betydande del av både BNP och export. Har vi en hållbar förvaltning av skogen och kommer miljömålen att uppnås? Med experter och riksdagspolitiker. Arrangör: Miljöpartiet. 15:15: Tillsammans mot cancer. Om regionala cancercentrum (RCC), patientsamverkan och cancercertifierade vårdcentraler. Med Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan, Kathrin Wode, överläkare i onkologi, Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd Stockholm, m fl. Arrangör: Nätverket mot cancer. 15:45: Politik i bokhyllan: Rättsstaten Sverige. DIREKT. De senaste åren har kriser och skandaler på olika myndigheter avlöst varandra. Hur mår den svenska rättsstaten egentligen och vilken betydelse har den? Richard Sannerholm intervjuas av Niklas Ekdal. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.