Forum Tor 5 mar 2020 09:00

09.00: LO:s jämställdhetsbarometer. DIREKT. LO presenterar årets jämställdhetsbarometer med fokus på hur tid, makt och pengar påverkar möjligheterna att försörja sig livet ut. Dessutom presenteras en undersökning om faktisk månadslön uppdelat på hel- och deltider. Medverkande: Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande, och Joa Bergold, rapportförfattare. Arrangör: LO. 09.30: Stora brister i arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, belastningsskador, hot och våld samt besparingar är en del av vardagen för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 200 arbetsgivare inom äldreomsorgen och sett stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arrangör: Arbetsmiljöverket. Från 2/3. 10:10: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan. Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. 10:30: Kommunernas framtida utmaningar. Ordförande Niklas Karlsson presenterar Kommunutredningen och diskuterar slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson. Arrangör: SNS. 12:00: Rapport. 12:03: Teknologiskiftets utmaningar för Sverige och Europa. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S) inleder. Därefter paneldiskussion med Samuel Engblom, TCO, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd, Jessika Roswall (M), riksdagsledamot, och Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik. Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. 13:00: Signalspaning och åtgärder mot diskriminering. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat integritetsskydd vid signalspaning, jämställdhetspolitik samt hedersrelaterat våld och förtryck. 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagsdebatterna om utskottens förslag fortsätter efter frågestunden. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.