Forum Ons 4 mar 2020 09:00

09:00: Unga lagöverträdare och terrorism. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat inrättande av särskilda ungdomsdomstolar, straffrabatten för dem mellan 18 och 21 år och nationella riktlinjer för att hantera så kallade återvändare. 11:30: Coronavirusets påverkan på ekonomin. DIREKT.Pressträff med finansminister Magdalena Andersson (S) om ekonomiska bedömningar till följd av coronaviruset.12:00: Rapport. 12:03: Trygghet som handelsvara. Om försäkringarnas roll i den svenska modellen, både historiskt och i framtiden. Med Alf Sjöblom, historiker, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet, och Håkan Svärdman, försäkringsfacket Forena. Arrangör: Arena Idé. 13:20: De som inte får stanna. De senaste två decennierna har över 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan, men färre än hälften återvänder självmant. Hur fungerar svensk återvändandepolitik? En ny rapport presenteras och kommenteras. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier, Delmi. 14:50: Hur förbättrar vi cancervården tillsammans? Om regionala cancercentrum (RCC). Diskussion om problem och lösningar. Med Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan, Lena Sharp, RCC Stockholm Gotland, Anna-Lena Sunesson, RCC Norr, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. 15:20: Cancercertifierade vårdcentraler. Vid färdigbehandlad cancerbehandling slutar cancersjukvården ta hand om patienten. Därför behövs fler vårdcentraler som är cancercertifierade och som kan ta hand om patienten under och efter avslutad behandling. Arrangör: Nätverket mot cancer. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.