Forum Mån 2 mar 2020 09:00

09:00: Stora brister i arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, belastningsskador, hot och våld samt besparingar är en del av vardagen för dem som arbetar inom äldreomsorgen. Under tre år har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 200 arbetsgivare inom äldreomsorgen och sett stora brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Arrangör: Arbetsmiljöverket. 09:55: Brottslighet och otrygghet - hur kunde bli så här? Vi får en lägesbild av situationen i Sverige och en utblick mot övriga Europa. Vilka åtgärder krävs och hur ser det ut för de brottsdrabbade? Med generalsekreterare Magnus Lindgren, Tryggare Sverige, samt riksdagsledamöterna Johan Forssell (M), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Adam Marttinen (SD). Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige. 11:45: Politik i bokhyllan: Den nya oredans tid. Hur ser världen ut om två eller tre decennier? Kommer det då att finnas hopp vad gäller de stora globala utmaningarna? Carl Bildt intervjuas av Sharon Jåma. 12:00: Rapport. 12:03: Kommunernas framtida utmaningar. DIREKT. Ordförande Niklas Karlsson presenterar Kommunutredningen och diskuterar slutsatserna med statsvetaren Gissur Ó Erlingsson, Arjeplogs kommunstyrelseordförande Britta Flinkfeldt och SKR:s förste vice ordförande Carola Gunnarsson. Arrangör: SNS. 13:30: Europaperspektiv 2020: EU och teknikskiftet. Ledande forskare diskuterar hur EU påverkar och påverkas av det pågående tekniska megaskiftet. Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. 15:05: För att lyckas i skolan måste man vara i skolan. Frånvaro kan vara tecken på underliggande problem. Men hur ska ansvariga arbeta för att få elever att vilja komma till skolan och känna sig inkluderade? Arrangör: En skola för alla. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.