Forum Fre 21 feb 2020 09:00

09:00: Allemansrätten och skärmtid. DIREKT.Utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på ledamöternas interpellationer.09:40: Europaperspektiv 2020: EU och teknikskiftet.Europa under press från det tekniska megaskiftet. Och hur påverkas jobben och energiförsörjningen? Ledande forskare diskuterar i två panelsamtal. Del av ett längre seminarium Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2.10:30: Pressträff: Agenda 2030. DIREKT.Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) presenterar en nationell samordnare för Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.10:50: Hur förbättrar vi cancervården tillsammans? Om regionala cancercentrum, RCC. Diskussion om problem och lösningar. Med Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan, Lena Sharp, RCC StockholmGotland, Anna-Lena Sunesson, RCC Norr, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 11:05: Politik i bokhyllan: Obekväma sanningar om skolan. Isak Skogstad är lärare och debattör. I boken utmanar han idéer som ansetts självklara i skolans värld, bland annat digitalisering, undervisningsmetoder och den pedagogiska forskningen. Nedjma Chaouche intervjuar. 11:20: I huvudet på en ungdom. Vad innebär det att gå från tonåring till vuxen? Om svårigheter och möjligheter för dagens unga. Med Mia Börjesson, socionom. Arrangör: En skola för alla. 12:03: Rapport. 12:03: De som inte får stanna. De senaste två decennierna har över 300 000 personer fått avslag på sin asylansökan, men färre än hälften återvänder självmant. Hur fungerar svensk återvändandepolitik? En ny rapport presenteras och kommenteras. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier, Delmi. Från 5/2. 13:30: Fel, fusk och brottslighet. Skatteverkets experter redogör för områden där kontroller kommer att genomföras under 2020, till exempel i städ-, bygg-, och transportbranschen. Arrangör: Skatteverket. Från 11/2. 14:30: Trygghet som handelsvara. Om försäkringarnas roll i den svenska modellen, både historiskt och i framtiden. Med Alf Sjöblom, historiker, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Håkan Svärdman, försäkringsfacket Forena. Arrangör: Arena Idé. Från 13/2. 15:45: Separatister tar plats i EU-parlamentet. Hur påverkas relationen mellan EU och medlemsländerna? Teresa Küchler, SvD:s medarbetare i Bryssel, analyserar katalanernas kamp för självständighet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag. Sändningsuppehåll Vecka 9 har riksdagen sportlov och då gör Forum ett sändningsuppehåll, men vi är tillbaka den 2 mars.