Skogens fem gröna bröder Säsong 1 — Avsnitt 3: Granen

Är granen mer formell än andra träd? Författaren Anni Kytömäki funderar kring olika trädslag och deras olika karaktärsdrag. (Finland, 2018)