Forum Tis 18 feb 09:00

09:00: Sveriges skogar - skydd, miljömål och avkastning. DIREKT. Mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogssektorn står för en betydande del av både BNP och export. Men har vi en hållbar förvaltning och ett miljövänligt skogsbruk i Sverige? Kommer miljömålen att uppnås? Med experter och riksdagspolitiker. Arrangör: Miljöpartiet. 10:30: Forum: Politik och samhälle. 10:45: Världscancerdagen - tre prioriterade frågor. Nätverket mot cancers tre prioriterade frågor är: tidig upptäckt i sikte, utrotning av cancer och rätten till nuvarande och framtida behandlingar. Med William Hamilton, professor diagnostik i primärvården, Mia Rajalin, Nätverket mot cancer, Acko Ankarberg (KD), ordförande socialutskottet, m fl. Del av ett längre seminarium. Arrangör: Nätverket mot cancer. Från 4/2. 12:00: Rapport. 12:03: EU-magasinet. Långtidsbudgeten och den fortsatta utvidgningen var två frågor som debatterades vid EU-parlamentets senaste session i Strasbourg. Journalisterna Rolf Fredriksson och Ylva Nilsson analyserar och kommenterar i Forums studio. Programledare: Niklas Svensson. 13:00: Debatt om jakt- och viltvård. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag om bland annat jakt- och viltvård och skogspolitik. 15:00: Statliga bolag och konkurrens. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.