Forum Mån 17 feb 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 13/2. 10:00: Brottslighet och otrygghet - hur kunde bli så här? DIREKT. Vi får en lägesbild av situationen i Sverige och en utblick mot övriga Europa. Vilka åtgärder krävs och hur ser situationen ut för de brottsdrabbade? Med generalsekreterare Magnus Lindgren, Tryggare Sverige, samt riksdagsledamöterna Johan Forssell (M), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Adam Marttinen (SD). Arrangör: stiftelsen Tryggare Sverige. 12:00: Rapport. 12:03: En skola för alla - Fattar du? Projektet En skola för alla har testat en mängd olika metoder och arbetssätt med målet att få fler ungdomar att fullfölja sina studier. Barn- och ungdomsforskaren Mats Trondman återger hur de unga själva berättar om när de plötsligt förstod att de kan klara skolan, må bra och vinna framtidstro. Del av heldagskonferens. Från 29/1. 12:40: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan. Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. Från 21/1. 13:00: Går vi mot en framtid utan lokalt näringsliv? DIREKT. Om hur näringslivet påverkas av brottslighet och otrygghet och vilka konsekvenser det får för människors vardag. Med Salam Kurda, Husby företagarförening, Andreas Bylger, ICA Nära Sätra, Pär Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna, Marie Wallin, fd åklagare, m fl. Arrangör: stiftelsen Tryggare Sverige. 15:00: Teknologiskiftets effekter på EU:s konkurrensförmåga. En forskarpanel diskuterar plattformsekonomin och skattepolitiken. Med Mårten Blix, forskare i nationalekonomi, Björn Lundqvist, docent i juridik och Pernilla Rendahl, docent i juridik. Arrangör: De svenska universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2.15:45 - 16:00 Politik i bokhyllan: Och några, antar jag, är ok DIREKTNationalism och främlingsfientlighet är en snabbt växande politisk kraft. I denna bok gör Sandro Scocco upp med myter som präglat invandringsdebatten och pekar ut det som han tror är en möjlig väg framåt. Niklas Ekdal intervjuar.16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.