Skogens fem gröna bröder Säsong 1 — Avsnitt 2: Tallen

Om tallen får stå ifred och klarar sig undan brand, storm och avverkning kan den bli mycket gammal. Författaren Anni Kytömäki funderar kring olika trädslag och deras olika karaktärsdrag. (Finland, 2018)